Меню
Наша адреса: м.Нікополь, просп. Трубників, 91, офіс 220
098 036 85 56 099 487 01 52 056 784 75 76 Замовити дзвінок

Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) ТОВ «УКРСТАРЛАЙН», в особі директора Кучина Антона Борисовича, що діє на підставі Статуту, надалі "Продавець", і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови покупки продукції, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Оферта є офіційним документом ТОВ «УКРСТАРЛАЙН» і має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті (інтернет-магазині) Продавця ukrstarline.ua .

1.4. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та має належну юридичну силу.

1.5. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або в інший спосіб) товару.

1.6. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованим Товаром Продавця на фотознімках дистанційним способом.

"Продавець" - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа-підприємець, який здійснює продаж товару.

"Товар" - продукція, пропонована до продажу і розміщена на сайті ukrstarline.ua .

"Покупець" - фізична та/або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті ukrstarline.ua .

"Одержувач" - фізична та/або юридична особа, визначена Покупцем, яка повинна отримати замовлений Товар.

"Акцепт" - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

"Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2.3. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

2.4. Продавець здійснює продаж і доставку Товару згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті ukrstarline.ua , а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

2.5. Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину).

2.6. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.

2.7. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.

2.8. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт ukrstarline.ua в робочий час Продавця.

3.1.2. Всі види доставки позначені в розділі "Доставка" на сайті Продавця.

3.1.3. Якщо замовлення було повністю оформлене і оплачене Покупцем, товар відвантажується найближчим часом.

3.1.4. Якщо замовлення було оформлено після 17:30, то обробка замовлення здійснюється на наступний робочий день.

3.1.5. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача. Невірна інформація, надана покупцем, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час. У такому разі доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача.

3.1.6 При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.1.6.1 прізвище, ім'я, по-батькові Покупця;

3.1.6.2 адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.1.6.3 контактний телефон.

3.1.6.4 Ідентифікаційний код для юридичної особи, фізичної-особи підприємця, фізичної особи.

3.1.7 Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.1.8 Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.1.9 Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.1.10 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.1.11 Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3.1.12. У випадку здійснення Замовлення не з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника дія закону «Про захист прав споживачів» не буде розповсюджуватись на Покупця.

3.2. Порядок оплати замовлення.

3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.3. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення до того моменту, поки він не оплачений.

3.2.4. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.5. Послуги платіжних систем, терміналів Покупець оплачує додатково.

3.2.6 Розрахунки по даному Договору здійснюється в національній валюті України (гривня).

3.2.7 Оплата всієї вартості Товару зазначеної в рахунку, здійснюється Покупцем шляхом 100% передоплати або за домовленістю Сторін.

3.3. Умови доставки замовлення.

3.3.1. При оформленні замовлення Покупець повинен чітко вказати вимоги щодо його доставки.

3.3.2 Продавець відпускає/поставляє Покупцю Товар протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту перерахування Покупцем коштів або за домовленістю Сторін.

3.3.3 У вихідні, святкові дні та після робочого часу Товар не відправляється.

3.3.4. Місцем поставки товару Продавцем за цим Договором є склад Перевізника.

3.3.5 Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем по якості й кількості згідно «Інструкцій про порядок прийому продукції ПТН і товарів народного споживання по кількості й по якості П-6, П-7» відповідно.

3.3.6 Толеранс поставки складає +-10%.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Продавець зобов'язаний:

4.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

4.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

4.1.3. Передати Покупцю на Товар, що відпускається, наступні документи:

- оригінал рахунку;

- товарну накладну на Товар;

- сертифікат якості.

4.2. Продавець має право:

4.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4.3 Покупець зобов'язується:

4.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

4.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

4.3.3. Не відмовлятися від Товару, якщо він відповідає заявці та ГОСТ, ТУ, DIN.

5. СТВОРЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ЗАМІНА ВІДСУТНІХ КОМПОНЕНТІВ

5.1. Продавець створює замовлення відповідно до вимог Покупця.

5.2. Якщо у Продавця відсутній певний Товар для оформлення замовлення з будь-яких причин, Продавець за погодженням з Покупцем може здійснити заміну.

5.3. Якщо зовнішній вигляд товарів відрізняється від зображення на сайті Продавця, це не може бути дефектом або причиною для повернення коштів або заміни замовлення.

5.4. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті ukrstarline.ua мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію щодо певних властивостей та характеристик товару. У разі виникнення питань у Покупця, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до адміністратора інтернет-магазину по телефону або направити запит на сайт за звичайною процедурою замовлення.

6. ЗАМІНА ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.

6.1 У разі поставки товару неналежної якості або комплектності, Продавець зобовязаний замінити товар або повернути кошти у срок 3 робочі дні.

6.2. Покупець має право оформити лист із рекламацією, використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті або за адресою електронної пошти: sales@ukrstarline.ua , вказавши причину і надавши відповідні опис і фото на підтвердження.

6.3. У разі заміни або повернення товару Покупець або Одержувач повинен повернути попередній товар в тому ж стані, в якому він був йому доставлений.

6.4. Продавець може відмовити в заміні або компенсації, якщо Товар відповідає ГОСТ, ТУ, DIN та заявці Покупця.

6.5. В інших випадках Продавець розглядає скаргу протягом 3-х робочих днів з дня її отримання, й результати розгляду скарги Продавець повідомляє в електронному вигляді.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

7.1. Продавець має право на користування Торговою маркою UKRSTARLINE на підставі договору №1 від 26.02.2020. Фізична особа Кучин Антон Борисович є єдиним власником Торгової марки UKRSTARLINE відповідно до Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 260899 від 25.06.2019 року.

7.2. Пунктом 2.4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

7.3. Згідно зі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі, вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та приготування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону.

7.5. Для законного використання ТМ - нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі за текстом іменований «Товар», упаковку, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі, в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.

7.6. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності виявили бажання використовувати ТМ в своїй діяльності, за дозволом на її використання вони можуть звернутися листом на електронну адресу sales@ukrstarline.ua .

7.7. Продавець є власником виключних майнових авторських прав на ряд фотографічних творів, графічних зображень на сайті і є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті ukrstarline.ua для ілюстрації товарів і послуг.

7.8. Суб'єкт виключних майнових авторських прав на фотографічні твори може давати дозвіл на використання цих творів третім особам і заборонити їх використання, якщо таке має місце, без отримання дозволу. Власник фото, розміщених на сайті ukrstarline.ua , дає дозвіл на використання його фото тільки в тому випадку, коли на фото буде розміщено посилання на першоджерело.

7.9. Якщо іншими авторами було виявлено розміщення їх фото-творів на сайті ukrstarline.ua всі претензії приймаються за адресою sales@ukrstarline.ua .

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

8.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору за умовами Оферти.

8.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і є чинним до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

8.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

8.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін в укладений вже чинний Договір між Покупцем і Продавцем; зміни в Договорі набирають чинності з такими змінами в Оферті.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Одержувач або той, хто прийняв товар в момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його приймання.

10.2. Продавець вправі передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

10.3. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів Покупцем, що були замовлені на сайті ukrstarline.ua .

10.4. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

10.5. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії та будь-які інші обставини поза контролем Сторін.

11.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 10 ( десяти ) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

11.3 . У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «УКРСТАРЛАЙН»

53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь,

просп. Трубників, 91, офіс 220

IBAN UA093052990000026006050512879

у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

код за ЄДРПОУ 43158642

ІПН 431586404074

т-0567847576

sales@ukrstarline.ua


Установчі документи

Онлайн курсы IT